Reciklažno dvorište Đakovo

Reciklažno dvorište je poveznica između građana kao korisnika javne komunalne usluge, Univerzala kao ovlaštenog sakupljača otpada i ovlaštenih oporabitelja u uspostavi sustava održivoga gospodarenja otpadom

Vrijednost projekta

Grad je krajem 2017. potpisao s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane  iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014.-2020., kojim je za projekt izgradnje i opremanja prvog reciklažnog dvorišta u Đakovu osigurano 2.593.257,59 kuna (80% nepovratno iz EU fonda).

Financiranje projekta

Projekt vrijedan 2,6 milijuna kuna financiran je s 80% bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda, 10% sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i 10% sredstava Grada Đakova.

%

sredstava osigurano je iz europskog Kohezijskog fonda

%

ukupnog iznosa investicije financira Ministarstvo regionalnog razvoja

%

investicije „zatvara“ Grad Đakovo vlastitim sredstvima

Tehnički opis objekta

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenim prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina različitih komponenti otpada, nastalih u kućanstvu korisnika javne komunalne usluge (građana). Za sve vrste otpada koji ulazi u reciklažno dvorište osigurani su svi potrebni uvjeti za sigurno zbrinjavanje, bez utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

U reciklažnom dvorištu privremeno zbrinjavamo

Kontakt

Za sve što želite znati slobodno nam se obratite.