O projektu

Projekt službenog naziva „Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu“, označen referentnim brojem KK.06.3.1.03.0045, predstavlja proširenje javne usluge zbrinjavanja otpada bez naknade za korisnike (građane) uspostavom reciklažnog dvorišta u Ulici Ljudevita Gaja 31. Objekt opremljen po svim suvremenim standardima pruža preduvjete za povećanje udjela korisnog (oporabljivog) i glomaznog otpada te odgovorno i sigurno zbrinjavanje problematičnog otpada, nastalog u kućanstvu, koji preuzima ovlašteni otkupljivač.

Ukratko o projektu

Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu

Vrijednost projekta

Projekt vrijedan 2,6 milijuna kuna financiran je s 80% bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda, 10% sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i 10% sredstava Grada Đakova.

Privremeno odlaganje

Reciklažno dvorište služi razvrstavanju i privremenom skladištenju svih vrsta komunalnog otpada koji se ne odlaže u zelene posude.

Upravljanje

Reciklažnim dvorištem upravlja gradski komunalac Univerzal, tvrtka koja brine o gospodarenju otpadom na području Đakova.

Edukacije o razdvajanju otpada

Đakovčani će dobiti smjernice o pravilnom razvrstavanju otpada i mogućnostima koje nudi reciklažno dvorište edukativnim predavanjima.

Marin Mandarić

 

Stjepan Ripić, direktor Univerzala d.o.o.

Zahvaljujući visoko opremljenom reciklažnom dvorištu, svojim korisnicima sada možemo ponuditi novi, bolji standard komunalne usluge skupljanja otpada. Osim osnovnog otpada, koji razdvajamo na kućnom pragu, naši sugrađani u reciklažno dvorište mogu dovesti i besplatno predati i sav ostali otpad koji nastane u kućanstvu: metal, staklo, tekstil, biorazgradivi i glomazni otpad, ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električni i elektronički otpad, fluorescentne cijevi, tiskarske tonere, gume, pesticide i ostalo. Ukupno je to više od 20 komponenti različitoga otpada. Ulaz otpada u reciklažno dvorište evidentirat ćemo posebnim karticama s bar kodom, koje će svaki korisnik dobiti besplatno, čime količinu i vrstu predanog otpada prati elektronički zapis, a to je onda potpuno uređen sustav.

Građani o projektu

“Moj građevinski obrt napokon će moći odlagati drvo, glomazni otpad, boje, ljepila i ostali otpad koji nastane prilikom građevinskih radova. Nadam se kako će se moja obitelj također aktivno uključiti u odvajanje kućanskog otpada.”

Ivica

“Čini me sretnim činjenica da je Grad Đakovo pomoću EU fondova izgradio moderno reciklažno dvorište. Nastojat ću stvoriti naviku odvajanja otpada u mojoj obitelji kako bi Đakovo i naselje Budrovci učinili zdravijim za život.“

Marija