O projektu

Projekt službenog naziva „Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu“, označen referentnim brojem KK.06.3.1.03.0045, predstavlja proširenje javne usluge zbrinjavanja otpada bez naknade za korisnike (građane) uspostavom reciklažnog dvorišta u Ulici Ljudevita Gaja 31. Objekt opremljen po svim suvremenim standardima pruža preduvjete za povećanje udjela korisnog (oporabljivog) i glomaznog otpada te odgovorno i sigurno zbrinjavanje problematičnog otpada, nastalog u kućanstvu, koji preuzima ovlašteni otkupljivač.

Ukratko o projektu

Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu

Vrijednost projekta

Projekt vrijedan 2,6 milijuna kuna financiran je s 80% bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda, 10% sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i 10% sredstava Grada Đakova.

Privremeno odlaganje

Reciklažno dvorište služi razvrstavanju i privremenom skladištenju svih vrsta komunalnog otpada koji se ne odlaže u zelene posude.

Upravljanje

Reciklažnim dvorištem upravlja gradski komunalac Univerzal, tvrtka koja brine o gospodarenju otpadom na području Đakova.

Edukacije o razdvajanju otpada

Đakovčani će dobiti smjernice o pravilnom razvrstavanju otpada i mogućnostima koje nudi reciklažno dvorište edukativnim predavanjima.

Marin Mandarić, gradonačelnik Đakova

Reciklažno dvorište u Gajevoj 31 s 2.500 kvadrata korisne površine prvo je od dva reciklažna dvorišta koja ćemo imati u Đakovu. Drugo će se graditi na odlagalištu Vitika. Dio je to šire priče o prikupljanju i zbrinjavanju otpada i smanjenju količine miješanog otpada, u koju se aktivno uključio i Grad Đakovo, što u Ministarstvu zaštite okoliša posebno cijene. Tu su također dva mobilna reciklažna dvorišta za potrebe prigradskih naselja, s jednakim mogućnostima zbrinjavanja otpada kao i u reciklažnom dvorištu u samom gradu. Poradili smo i na edukaciji građana o gospodarenju otpadom, pa je tako otvaranju dvorišta prethodilo sedam informativnih radionica na kojima smo korisnicima izložili sve mogućnosti, prednosti i ciljeve koncepta kružnog gospodarstava i održivog razvoja, kojemu je preduvjet kontinuirano razvrstavanje otpada u kućanstvima.

Stjepan Ripić, direktor Univerzala d.o.o.

Zahvaljujući prvom visoko opremljenom reciklažnom dvorištu, sugrađanima sada možemo ponuditi više usluga iz sustava skupljanja komunalnoga otpada. Osim papira i plastike, što i dalje razdvajamo na kućnom pragu, naši korisnici u reciklažnom dvorištu mogu bez naknade predati sav otpad koji nastane u kućanstvu: staklenu i metalnu ambalažu, odjeću i obuću, glomazni otpad, baterije, akumulatore i gume, električni i elektronički otpad, fluorescentne cijevi, jestiva ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, tonere, građevinski otpad, odnosno ukupno više od 40 vrsta otpada. Unos otpada u Reciklažno dvorište Đakovo evidentirat ćemo posebnom identifikacijskom karticom s bar kodom, koju će svaki korisnik dobiti besplatno.

Građani o projektu

“Moj građevinski obrt napokon će moći odlagati drvo, glomazni otpad, boje, ljepila i ostali otpad koji nastane prilikom građevinskih radova. Nadam se kako će se moja obitelj također aktivno uključiti u odvajanje kućanskog otpada.”

Ivica

“Čini me sretnim činjenica da je Grad Đakovo pomoću EU fondova izgradio moderno reciklažno dvorište. Nastojat ću stvoriti naviku odvajanja otpada u mojoj obitelji kako bi Đakovo i naselje Budrovci učinili zdravijim za život.“

Marija