Otpadni papir, plastiku, staklo, metal, tekstil, električnu i elektroničku opremu, krupni otpad, baterije i akumulatore, građevinski i problematični otpad, lijekove i gume, odnosno 40-ak vrsta otpada nastalog u kućanstvima Đakovčani i žitelji prigradskih naselja od 23. rujna mogu besplatno zbrinjavati u reciklažnom dvorištu u Gajevoj 31. Objekt od 2.500 četvornih metara korisne površine početkom mjeseca upisan je u Očevidnik Ministarstva zaštite okoliša, a u međuvremenu, od dovršetka izgradnje proljetos do kraja kolovoza potpuno tehnički opremljen, čime su napokon stvoreni uvjeti za puštanje u rad. Izgradnja Reciklažnog dvorišta Đakovo stajala je 2,6 milijuna kuna, no Grad je pokrio tek deset posto vrijednosti investicije; sve je ostalo financirano bespovratnim sredstvima Kohezijskog fonda EU-a i Ministarstva regionalnog razvoja.

Unos otpada samo s korisničkom karticom

Dvorište je otvoreno ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 14, a utorkom i četvrtkom od 11 do 18 sati. Za svaki je unos otpada u reciklažno dvorište potrebno priložiti identifikacijsku karticu koju korisnici mogu podići u Univerzalovoj Upravi svakim radnim danom od 7 do 15 sati, uz podmirena sva dugovanja Univerzalu u prethodnom obračunskom razdoblju. Kartica omogućuje evidenciju o ulazu otpada koji je pojedino kućanstvo zbrinulo u dvorištu, što je posebno važno jer za, primjerice, građevni i glomazni otpad, ravno staklo, boje, tonere i prozorske okvire postoje ograničenja količina za svako polugodišnje razdoblje.

Na Vitici još jedno reciklažno dvorište

Uslugu odlaganja i privremenog skladištenja otpada u reciklažnom dvorištu nemaju pravo koristiti obrtnici, obiteljska gospodarstva i tvrtke, već samo građani. Otvorenjem reciklažnog dvorišta u gradu zatvoreno je eko-dvorište na odlagalištu Vitika, gdje će se uskoro graditi još jedno, veće reciklažno dvorište za građane Đakova i prigradskih naselja vrijedno 3,5 milijuna kuna, također uz bespovratno financiranje europskim sredstvima.
Razdvajanjem otpada na više frakcija, čime je primarno razdvajanje s kućnog praga prošireno na reciklažno dvorište, poručuju iz Univerzala, smanjujemo ukupnu količinu miješanog otpada, utječemo na rast standarda komunalne usluge, potičemo razvoj kružne ekonomije i brinemo o zaštiti okoliša.